Chio

Disclaimer

Algemene gebruiksvoorwaarden:

Welkom op de website van Chio Nederland. Wij hopen dat onze website je bevalt en dat wij je er vaak mogen begroeten. We zijn voortdurend in de weer om de bezoekers van onze website te verrassen met interessante nieuwtjes. Tegelijkertijd zijn we echter ook gedwongen om een aantal regels op te stellen. die nagevolgd moeten worden bij het gebruik van onze website. We vragen je om de hierna volgende algemene voorwaarden goed door te lezen. Dat geldt in het bijzonder ook voor de in de voorwaarden opgenomen beperkte aansprakelijkheid. Voor iedere bezoeker van onze site geldt immers dat hij/zij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

 

1. Commercieel eigendomsrecht

De volledige inhoud van deze website is wettelijk beschermd ten gunste van lntersnack Nederland B.V. Alle afbeeldingen op de pagina’s en in het bijzonder ook de commerciële eigendomsrechten hierop, zijn ofwel bezit van lntersnack Nederland B.V. of worden met toestemming van de rechthebbenden gebruikt. We staan je met plezier toe om gedeelten van deze website voor persoonlijk gebruik op te slaan op je computer. Je mag dit materiaal echter uitsluitend voor privédoeleinden gebruiken. Voor alle andere doeleinden is onze schriftelijke toestemming vereist. Ook downloadbare software en alle daarbij behorende gegevens blijven volledig eigendom van lntersnack Nederland B.V. We kunnen absoluut niet toestaan dat materiaal van de website, zoals handelsmerken of logo’s, in publicaties of op andere wijze. voor commerciële doeleinden wordt gebruikt. De publicatie of het doorsturen van deze website – geheel of gedeeltelijk – kunnen we alleen dan toestaan als je ten aanzien van de rechten over een licentie beschikt. Bent je in zo een licentie geïnteresseerd. dan geven wij je hierover graag meer informatie. We geven gebruikers graag toestemming om links naar onze site te plaatsen. We moeten echter wel vragen om onze handelsmerken of logo’s niet op andere pagina’s te gebruiken.

 

2. Toesturen van materiaal

We vinden het altijd prettig als je ons materiaal toestuurt. We zien je ideeën, adviezen, foto’s of bestanden met plezier tegemoet. Vertrouwelijkheid kunnen we echter niet garanderen. Verder moeten we je erop wijzen dat lntersnack Nederland B.V. van al het materiaal dat we van onze bezoekers ontvangen alle rechten verwerft. We hebben daardoor ook altijd het recht om dit materiaal naar eigen inzicht te gebruiken. Aanspraken op betaling hiervoor worden uitdrukkelijk uitgesloten. Als je niet wilt dat wij de rechten verkrijgen op door jou toegezonden materiaal. dan moeten we je verzoeken om ons geen materiaal te sturen.

 

3. Disclaimer / Beperking van aansprakelijkheid

3.1. lntersnack Nederland B.V‚ zet zich steeds in om alleen maar correcte informatie te geven op de website. Het is echter niet mogelijk om volledige garantie te geven voor de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van de informatie. Tevens kunnen we niet garanderen dat de website ook in de toekomst beschikbaar zal zijn en kunnen we niet verantwoordelijk worden gesteld voor storingen van welke aard dan ook. Het is daarnaast ook niet te garanderen dat deze site of de server altijd volledig vrij is van virussen of andere schadelijke componenten. Verder kan ook niet de garantie worden gegeven dat een verzoek om informatie via deze webpagina’s inderdaad succesvolle resultaten oplevert.

3.2. lntersnack Nederland B.V‚ en al degenen die meegewerkt hebben aan de ontwikkeling en uitvoering van de website of die de informatie voor de site hebben geleverd, zijn niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de website, of de onmogelijkheid om de website te gebruiken. De disclaimer geldt in het bijzonder voor vervolgschade‚ immateriële schade of niet voorzienbare schade. De disclaimer is ook van toepassing op alle gevallen waarbij interactieve informatie- uitwisseling plaatsheeft.

3.3. Deze disclaimer geldt natuurlijk niet als lntersnack Nederland B‚V.. de wettelijke vertegenwoordigers of de plaatsvervangers, opzettelijk of door grove nalatigheid, nalaten om de contractuele verplichtingen na te komen. De disclaimer geldt verder ook niet bij aansprakelijkheid voor gegarandeerde eigenschappen.

3.4. In geen geval is lntersnack Nederland B‚V‚ aansprakelijk voor een bedrag dat hoger is dan de kosten die de gebruiker heeft moeten maken om deze website te bereiken.

3.5. lntersnack Nederland B‚V‚ neemt geen aansprakelijkheid op zich voor materiaal dat gepubliceerd wordt door derden of dat zich bevindt op websites. waarmee deze website is gelinkt. lntersnack Nederland B‚V‚ is met name niet verantwoordelijk voor beledigend of illegaal materiaal dat geplaatst wordt door een bezoeker of een derde partij.

 

4. Uitsluiting van gebruik

Wij van lntersnack Nederland B‚V‚ behouden ons het recht voor om, in geval van overtreding van de algemene gebruiksregels door een gebruiker, deze gebruiker het gebruik van onze website te verbieden en tevens, in voorkomende gevallen. een schadevergoeding van hem te een.

 

5. Slotbepaling

lntersnack Nederland B.V. heeft het recht om de algemene gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Door de website na een wijziging te gebruiken, geef je aan dat je instemt met de gebruiksvoorwaarden zoals die staan in de meest recente versie.